Betygskala – öl

När ölsorter recenseras användes en tiogradig skala enligt följande: