Betygskala – öl

När ölsorter recenseras användes en tiogradig skala enligt följande:

(Visited 104 times, 1 visits today)